מערכת שעות של הפסטיבל

מקרא:
סרט
יום עיון
סיור
מופע
הספרייה הלאומית ב Google Maps
שפה עיצובית: רותם, רננה ועיליעיצוב ועימוד: אנה חייטתכנות והנפשה: ניר אביגד